วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2552

นางชลดา แสวงลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน